Το ΙΕΚ, τμήμα Νοσηλευτικής, με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής «Σισμανόγλειο» θα δέχεται αιτήσεις – δικαιολογητικά μετά από επιλογή για φοίτηση στο Α΄ εξάμηνο σπουδών, εκπαιδευτικού έτους 2018- 2019, κατά τις ημέρες λειτουργίας του ΔΙΕΚ:

 • 13/7/2018 – 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.,
  • 27/7/2018 – 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.,
  • 10/8/2018 – 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.,
  • 24/8/2018 – 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., και
  • Από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2018 – 8:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο των εγγραφών θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις κατατάξεων αποφοίτων ΕΠΑ.Σ Βοηθών Νοσηλευτών, ΕΠΑΛ Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών, ΤΕΛ Βοηθών Νοσηλευτικής, ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Βοηθών Γενικής Νοσηλείας στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών και αποφοίτων ΙΕΚ-κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και σπουδαστών, οι οποίοι έχουν κατοχυρώσει τα Α΄ και Β΄ εξάμηνα κατάρτισης συναφών ειδικοτήτων.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν:

Απόφοιτοι Λυκείου (Ενιαίο, Γενικό, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6ΤΑΞΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΕΠΑ.Σ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου Σπουδών) ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή)
  2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο)
  4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  5. Πιστοποιητικό γέννησης
  6. ΑΜΚΑ
  7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
  8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν)

Η φοίτηση στην σχολή διαρκεί 5 εξάμηνα:
– 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης
– 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης

Η φοίτηση είναι δωρεάν και τα μαθήματα διεξάγονται σε πρωινό ωράριο.

Οι σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου προκειμένου να φοιτήσουν στο Γ΄ εξάμηνο σπουδών θα πρέπει να κάνουν ανανέωση εγγραφής στην γραμματεία της σχολής από 01/09/2018 έως 15/09/2018.

Οι σπουδαστές παλιότερων εξαμήνων, οι οποίοι υστέρησαν σε μαθήματα, προκειμένου να επαναπαρακολουθήσουν το Α΄ εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει να κάνουν αίτηση επαναπαρακολούθησης (για τα μαθήματα στα οποία υστέρησαν), στη γραμματεία της σχολής από 01/09/2018 έως 15/09/2018.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2531351153 ή 2531351152.