Για τη λειτουργία τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, στο πλαίσιο του Δημοτικού Κοινωνικού Φροντιστηρίου, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, o Δήμος Κομοτηνής καλεί γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής, στον 1ο όροφο, στη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών, και πιο συγκεκριμένα στην κ. Μακρίδου Άννα, ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:00 – 14:30, από τη Δευτέρα 11/9/2017 έως και τις 29/9/2017.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα αυτά οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας φορολογικού έτους 2016.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα.
  4. Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).

Κατά την εγγραφή δηλώνεται τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, και τμήματα στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο μαθητής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το 2531083344.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά, να υποβάλλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών (τηλ. επικοινωνίας 2531083344, email: kpkomotinis@gmail.com). Στην αίτηση να αναγράφεται η ειδικότητα, τηλέφωνο και email.

Απαιτούμενες ειδικότητες: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Φιλόλογοι.