Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία αναλαμβάνουν ο Διευθυντής του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Κομοτηνής κ. Ηλίας Βλάχος και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, κ. Αντώνης Γραβάνης.

Οι δύο άνδρες, μετά από συνάντηση που πραγματοποίησαν, συμφώνησαν να καταστρώσουν ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων. Το πλάνο θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών του ΣΔΕ σε επιχειρήσεις, αλλά και ομιλίες από επαγγελματίες στις εγκαταστάσεις του ΣΔΕ.

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση γύρω από την υφιστάμενη εργασιακή πραγματικότητα στην περιοχή μας, αλλά και η απορρόφηση ανέργων εκπαιδευομένων του ΣΔΕ Κομοτηνής από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

«Το ΣΔΕ Κομοτηνής δεν παρέχει μόνο δεύτερη ευκαιρία στην εκπαίδευση», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση του σχολείου, «αλλά κύριο μέλημά του είναι η παροχή γνώσεων που θα ωφελήσουν πραγματικά και ουσιαστικά του εκπαιδευόμενους του σχολείου μας. Δεύτερη ευκαιρία σε όλους του τομείς».