Το ποσό των 33.325.000 ευρώ έχει καταβληθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στα ΑΕΙ και στα ΤΕΙ της χώρας, προκειμένου να χορηγήσουν το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 2016-2017 στους δικαιούχους του. Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο της Θράκης καταβλήθηκαν με τρεις διαδοχικές υπουργικές αποφάσεις συνολικά 2.871.000 ευρώ.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε διευκρινιστική ανακοίνωση, που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που του απευθύνουν φοιτητές και γονείς σχετικά με την καταβολή του στεγαστικού επιδόματος του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.

«Αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των φοιτητών και θέτοντας ως άμεση προτεραιότητα την έγκαιρη καταβολή του στεγαστικού επιδόματος που εξασφαλίζει την ομαλή συνέχιση των σπουδών τους, το Υπουργείο κατέβαλε τα απαιτούμενα ποσά στους λογαριασμούς των Ιδρυμάτων εντός 20ημέρου από την ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτημάτων χρηματοδότησης», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τονίζεται δε, ότι έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2017 καταβλήθηκαν στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ 33.325.000 ευρώ, δηλαδή το 100% όσων αιτημάτων χρηματοδότησης υποβλήθηκαν μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2017.

«Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο επίσπευσε τη διαδικασία δημιουργώντας ηλεκτρονική εφαρμογή αιτήσεων για πρώτη φορά και παρά το γεγονός ότι εξασφάλισε εγκαίρως τις σχετικές πιστώσεις», επισημαίνεται, «οι υπηρεσίες μας γίνονται συχνά αποδέκτες διαμαρτυριών για μη έγκαιρη καταβολή του επιδόματος των 1.000 ευρώ στους δικαιούχους. Προκειμένου να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια ως προς τη διαδικασία, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει το ύψος και την ημερομηνία εξόφλησης των ποσών ανά Πανεπιστήμιο και ΤΕΙ. Γίνεται σαφές από όλα τα παραπάνω ότι η όποια καθυστέρηση στην καταβολή δεν οφείλεται σε ολιγωρία του Υπουργείου. Σημειώνεται, τέλος, ότι αιτήματα χρηματοδότησης που υποβάλλονται εντός του οικονομικού έτους 2018 ικανοποιούνται άμεσα».