Ενόψει της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου, εντείνονται οι καθαρισμοί σχαρών φρεατίων ομβρίων από την Υπηρεσία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και οι αποφράξεις φρεατίων από την ΔΕΥΑΚ.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται καθημερινά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.  Για τη διευκόλυνση του έργου τους, καλούνται οι πολίτες να μην σταθμεύουν τα αυτοκίνητά τους πάνω στα φρεάτια ώστε να είναι δυνατός ο καθαρισμός τους.

Επίσης, απευθύνεται παράκληση να φροντίζουμε όλοι μας ώστε τα φρεάτια που βρίσκονται μπροστά στα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας να είναι καθαρά από φύλλα και αντικείμενα, τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων.