Διατηρούνται 8, ενώ δε δημιουργείται καμία νέα θέση

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο καθορισμός των θέσεων περιπτέρων γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του οικείου Δήμου, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, διαμορφωθείσης βάσει των γνωμοδοτήσεων των οικείων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων. Πριν όμως τη διαδικασία του καθορισμού των θέσεων, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει αν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις περιπτέρων και αν οι ήδη κενωθείσες θέσεις πρέπει να διατηρηθούν ή να μετακινηθούν ή να καταργηθούν.

Στον Δήμο Κομοτηνής, προκειμένου να εκδοθεί μια ολοκληρωμένη απόφαση επί του θέματος,  η οποία και θα αποτελέσει βάση για πλήθος διοικητικών ενεργειών αλλά και για την είσπραξη μισθωμάτων και τελών  -ύστερα και από την τοπογραφική μελέτη και αποτύπωση που έγινε –απαιτούταν να προσδιορισθεί επακριβώς  το σύνολο των  θέσεων που προορίζονται για τη λειτουργία περιπτέρων. Για το σκοπό αυτό, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το απόγευμα της Δευτέρας εισήχθη προς συζήτηση το θέμα με τίτλο «Διατήρηση ή μη κενωθεισών θέσεων περιπτέρων. Ίδρυση ή μη νέων θέσεων». Το όργανο κλήθηκε να αποφασίσει, βάσει των γνωμοδοτήσεων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και των εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αν  πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις περιπτέρων στον Δήμο Κομοτηνής και αν οι ήδη κενωθείσες θέσεις πρέπει να διατηρηθούν ή να μετακινηθούν ή να καταργηθούν.

Υιοθετώντας τις σχετικές εισηγήσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάργηση 30 θέσεων περιπτέρων, τη διατήρηση 8 θέσεων και τη μη δημιουργία νέων θέσεων, ως ακολούθως:

Κατάργηση θέσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • Αγίου Γεωργίου
 • Γ.Μαμέλη (έναντι ΚΤΕΛ)
 • Γ.Μαρασλή  (έναντι 7ου Δημ.Σχολείου)
 • Δημοκρίτου (έμπροσθεν κατ/τος Χατζηκοσμά)
 • Ερμού 84
 • Ήφαιστος
 • Καποδίστρια-Εγνατίας
 • Λ. Ηρώων 73
 • Λυκαβηττού 55
 • Μ. Αλεξάνδρου -Ολύμπου
 • Μπλέτσα – Ηλέκτρας
 • Ορφέως (έμπροσθεν Μικελ)
 • Ορφέως (όπισθεν κατ/τος AVAN GARDE)
 • Ορφέως 22 (έμπροσθεν κατ/τος Πέτσα)
 • Ορφέως 43
 • Υφανταί
 • Φιλίππου (Δημοτική Αγορά)
 • Φιλιππουπόλεως τέρμα
 • Φρουρίου 11-13
 • Χ.Τρικούπη (όπισθεν Δημοτικής Αγοράς)
 • Χ.Τρικούπη-Λ.Ηρώων
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΕΙΡΟΥ
 • Επί της οδού Νικολάου Πλαστήρα
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ
 • Επί της πλατείας του οικισμού
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΥΔΙΑΣ
 • Επί της πλατείας του οικισμού (κάτω από το πλάτανο)
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
 • Επί της πλατείας του οικισμού
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΗΚΙΔΙΟΥ (Εργατικές κατοικίες)
 • Επί της πλατείας του οικισμού
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓ.ΔΟΥΚΑΤΟΥ
 • Επί της πλατείας του οικισμού
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΗΣ
 • Μεταξύ Δημοτικού Σχολείου και δρόμου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
 • Επί της πλατείας του οικισμού Ν. Σιδηροχωρίου
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
 • Επί της πλατείας του οικισμού

Διατήρηση θέσεων

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
 • Αδριανουπόλεως 130
 • Λ. Δημοκρατίας
 • Μακεδονίας
 • Π.Τσαλδάρη (Σιδηροδρομικός Σταθμός)
 • Φιλιππουπόλεως έναντι τεμένους
 • Κ.Παλαιολόγου – Ιωαννίνων
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν.ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ
 • Επί της πλατείας του οικισμού ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ
 • Επί της πλατείας του οικισμού