Δύο πιστά αντίγραφα της “Νίκης της Σαμοθράκης”, θα κατασκευάσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας· το ένα θα τοποθετηθεί στον φυσικό του χώρο, στο νησί της Σαμοθράκης, και το άλλο στην Αλεξανδρούπολη.

Το άγαλμα έχει ύψος 3,28 μ., φτάνει τα 5,58 μ. με την μαρμάρινη πλώρη πλοίου πάνω στην οποία είναι τοποθετημένο, και μετά από επικοινωνία του Περιφερειάρχη κ. Γιώργου Παυλίδη με τον θεματοφύλακα του αγάλματος, τη διοίκηση του Μουσείου του Λούβρου, συμφωνήθηκε και δόθηκε το δικαίωμα αναπαραγωγής του, στο πραγματικό του μέγεθος, με βάση την τρισδιάστατη (3D) ψηφιοποίηση που έχει κάνει το Παρισινό Μουσείο, και με τρισδιάστατους εκτυπωτές.

Στη Σαμοθράκη και στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ δεν υπάρχει μέχρι σήμερα κανένα ακριβές αντίγραφο του σπουδαίου αγάλματος, και ο κ. Παυλίδης, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη διοίκηση του Γαλλικού Μουσείου, «για την ευγενική παραχώρηση», σημειώνει: «Η επιβλητική φτερωτή “Νίκη”, από τα κορυφαία εκθέματα του Μουσείου του Λούβρου, αποτελεί πολιτισμική κληρονομιά του τόπου μας αλλά και κορυφαίο σύμβολο όχι μόνο για τη Σαμοθράκη, τον Έβρο, την Περιφέρειά μας, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Έχουμε σπουδαία πολιτισμική κληρονομιά με παγκόσμια ακτινοβολία και επιρροές, την οποία οφείλουμε να αναδεικνύουμε σε όλο το μέγεθος της αλλά και να τη φέρουμε και σε επαφή με το φυσικό μας χώρο και τους συμπολίτες μας».