Η κατασκευή σύγχρονου κτιρίου για το 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας και η κατασκευή ενός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης για νότιο τμήμα της πόλης της Δράμας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Χρήστου Μέτιου, εντάχθηκαν ως νέα έργα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020» δύο πράξεις, συνολικού κόστους περίπου 6 εκατ. ευρώ.

Η πρώτη Πράξη, με την ονομασία «Κατασκευή 4ου Νηπιαγωγείου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 1.043.400 ευρώ, αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου, εμβαδού 423,78 τετραγωνικών μέτρων, που θα στεγάσει το 4ο Νηπιαγωγείο Ορεστιάδας σε τμήμα ιδιόκτητου οικοπέδου εμβαδού 1.225 τετραγωνικών μέτρων.
Η δεύτερη Πράξη, με την ονομασία «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δράμας – Ζώνη 3», συνολικού κόστους 4.926.829,27 ευρώ, αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου ποιοτικού δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους αγωγών 61.750 μέτρων, το οποίο θα τροφοδοτεί και θα παρέχει νερό στο νότιο τμήμα της πόλης της Δράμας.