Δύο μαθήματα-διαλέξεις, εστιασμένες σε θέματα της εποχής του Διαφωτισμού, οργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Οι διαλέξεις συνομιλούν με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, τόσο των προπτυχιακών φοιτητών, μάθημα «Νεοελληνικός Διαφωτισμός», όσο και των  μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων Νεοελληνικής Φιλολογίας, μάθημα «Ειδικά θέματα Νεοελληνικού Διαφωτισμού – Μία συγκριτολογική προσέγγιση».

Ο προσκεκλημένος ομιλητής κ. Jean-Pierre Schandeler, ερευνητής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γαλλίας (C.N.R.S), ενταγμένος στο Ινστιτούτο Ερευνών της Αναγέννησης, της Κλασικής εποχής και του Διαφωτισμού (I.R.C.L.), αποτελεί εξέχουσα προσωπικότητα των γραμμάτων με μακρά εμπειρία στην έρευνα και ειδίκευση σε θέματα του Διαφωτισμού.

Τα μαθήματα-διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στη γαλλική και θα υπάρχει  παράλληλη μετάφραση.

Θα λάβουν χώρα, δε, ως εξής:

Τετάρτη 4 Μαρτίου, 10:30-13:00, αίθουσα σεμιναρίων του νέου προκάτ της πανεπιστημιούπολης: «Ο Κοντορσέ και η φιλοσοφία του Διαφωτισμού».

Πέμπτη 5 Μαρτίου, 18:00-20:30, αίθουσα Ε΄  του νέου προκάτ της πανεπιστημιούπολης: «Ο Κοντορσέ, ένας φιλόσοφος για την εποχή μας;».

Τα μαθήματα-διαλέξεις απευθύνονται μεν πρωτίστως στους φοιτητές, ωστόσο είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό.

«Η φιλοσοφία του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού, με όλες τις πρακτικές εφαρμογές της,  συνιστά το έδαφος πάνω στο οποίο έχουν δομηθεί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες. Εντούτοις είναι χρήσιμο να επανεξετάζουμε, μέσα από τη δική μας πια εμπειρία βίου, τις αντοχές των ιδεών αυτών, τη σημασία τους, την ίδια την επικαιρότητά τους», επισημαίνει η Πρόεδρος του τμήματος, Καθηγήτρια, Ζωή Γαβριηλίδου.