Ολοκληρώθηκε και δόθηκε στην κυκλοφορία εδώ και λίγες μέρες η ανακατασκευή της ιρλανδικής διάβασης Τρελοχείμαρρου Κάλχαντος.

Πρόκειται για αναβάθμιση της προϋπάρχουσας ιρλανδικής διάβασης, από απλού τύπου (simple ford) σε κατασκευή με σωληνωτούς οχετούς (vented ford) που εξυπηρετεί τη διευθέτηση της εισόδου της πλημμυρικής ροής και διασφαλίζει την κυκλοφορία των οχημάτων κατά τη διάρκεια χαμηλών ροών. Οι μεγάλης διατομής σωλήνες δίνουν τη λύση εκτόνωσης των υδάτων, με συνέπεια μόνο σε περίπτωση σημαντικών βροχοπτώσεων να συγκεντρώνεται νερό πάνω στη διάβαση, κάτι που σύμφωνα με τα υδραυλικά δεδομένα του έργου, μπορεί να συμβεί μία φορά μόνο τον χρόνο, και μάλιστα για λίγες ώρες. 

Το έργο είχε δημοπρατηθεί τον Μάιο του 2016 με χρονοδιάγραμμα κατασκευής τέσσερις μήνες, ωστόσο επειδή τα φορτηγά για την κατασκευή του Κάθετου Άξονα Κομοτηνής-Μακάζα χρησιμοποιούσαν τον συγκεκριμένο δρόμο, δόθηκε παράταση. Έτσι, φέτος ξεκίνησε στις 17 Αυγούστου ολοκληρώθηκε προ ημερών. Ο προϋπολογισμός του ήταν 400.000, όμως με την έκπτωση 51,89% κατά τη δημοπρασία, κόστισε 193.000 περίπου, με πόρους που αντλήθηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.