Στα πλαίσια των δράσεων συνεργασίας και ζεύξης μεταξύ των γενεών του 2ου Κ.Α.Π.Η του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α) Δήμου Κομοτηνής με τους φορείς της πόλης, οι μαθητές του τμήματος Κομμωτικής Τέχνης της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ Κομοτηνής θα επισκεφθούν το 2ο Κ.Α.Π.Η (Γ. Μαρασλή 1) την Παρασκευή 1 Απριλίου  και ώρα 10:00 – 12:00, προκειμένου να προσφέρουν δωρεάν τις υπηρεσίες τους στους ηλικιωμένους στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.