ΑΠΟΣΤΟΛΗΠρόγραμμα παροχής βοήθειας σε τρόφιμα, που απευθύνεται σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, θα υλοποιήσει στη Ροδόπη, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά κατοίκους Ενοριών που υπάγονται στην Περιφέρεια της Μητροπόλεως Μαρωνείας καί Κομοτηνής.
Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ανάγκη βοηθείας σε τρόφιμα και πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο γραφείο του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κομοτηνής κάθε Τετάρτη, Πέμπτη καί Παρασκευή και μόνο κατά τις πρωϊνές ώρες 11:00 – 13:00.

Για την επιλογή των ωφελούμενων του προγράμματος θα συνεκτιμηθούν, μέσω μοριοδότησης, επίσης:

1. Κοινωνικά-οικονομικά κριτήρια επιλογής υποψηφίων:
Α) Αριθμός άνεργων μελών στην οικογένεια,

Β) Εισοδηματικά κριτήρια: Για ένα άτομο 0 έως 6.000 ΕΥΡΩ, συν 1.000 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον μέλος της οικογένειας, όπως αυτά δηλώνονται στο εκκαθαριστικό φορολογίας 2014

Εφ’ όσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, η βοήθεια θα δοθεί κατά προτεραιότητα ανάλογα με τον:

Γ) Αριθμό προστατευομένων μελών

Δ) Αριθμό αναπήρων μελών

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι:

Α. Αίτηση συμμετοχής συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (η αίτηση χορηγείται από την Ενορία),
Β. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για όλους) & Άδεια Διαμονής σε ισχύ (μόνο για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών),
Γ. Εκκαθαριστικό Φορολογίας Οικονομικού έτους 2014 (για όλους),
Δ. Πιστοποίηση διεύθυνσης κατοικίας με αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή τηλεφωνίας (κινητής ή σταθερής) στο όνομα του αιτούντα ή συμβόλαιο ενοικίασης κατοικίας σε ισχύ μαζί με λογαριασμό στο όνομα του ιδιοκτήτη (για όλους)
Ε. Πρόσφατη ΒΕΒΑΙΩΣΗ Ανεργίας από ΟΑΕΔ για κάθε άνεργο μέλος της οικογένειας
ΣΤ΄ Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή (μόνο για αναπηρία 67% και άνω)
• Τα έντυπα των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μόνο στο Γραφείο του Ενοριακού Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κομοτηνής κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και κατά τις πρωϊνές ώρες 11:00 – 13:00.