Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης σε συνεργασία με την εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων Manager’s Office θα πραγματοποιήσει σεμινάριο Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου διάρκειας τριών ωρών στις 23 Μαρτίου 2015.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να αντιληφθούν τις διαδικασίες οργάνωσης της Λιανικής και να τους προετοιμάσει για τις ιδιαίτερες προκλήσεις του λιανικού εμπορίου και την αγορά όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων στον τομέα των υπηρεσιών, σε ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, σε εργαζόμενους των τμημάτων Πωλήσεων και Μάρκετινγκ καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους, προκειμένου να ανταγωνιστούν στα νέα επιχειρηματικά δεδομένα.

Το Επιμελητήριο στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας προσφέρει στα μέλη του το παραπάνω σεμινάριο δωρεάν.

Αιτήσεις συμμετοχής στο Επιμελητήριο (Καβείρων 12) και στο τηλέφωνο 25310 22547.