– Πληροφορίες για την Κομοτηνή: Σύλλογος “ΠΕΡΠΑΤΩ”, 25310-36909 (κ. Απόστολος Τζουμαλάκης).

Δωρεάν μετακίνηση με τις Αστικές Συγκοινωνίες και έκπτωση 50% στα εισιτήρια των υπεραστικών ΚΤΕΛ (διαδρομές εσωτερικού) για τα άτομα με αναπηρία, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) της αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανούς Φωτίου και του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη.

Τις σχετικές συμβάσεις με τους αρμόδιους συγκοινωνιακούς φορείς, θα συνάψει το Υπουργείο Εργασίας, και τα Δελτία Μετακίνησης που θα εκδοθούν θα έχουν ισχύ για το 2016 και για όσο διάστημα από το 2017 απαιτείται για να εκδοθεί νέα ΚΥΑ.

Δικαιούχοι θα είναι τα άτομα με αναπηρίες που:

  • έχουν ελληνική υπηκοότητα.
  • είναι υπήκοοι των κρατών-μελών της Ε.Ε. καθώς και κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ).
  • είναι υπήκοοι που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/1959 (Α’246).
  • είναι υπήκοοι κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος.
  • είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής τους στη χώρα διέπεται από τις διατάξεις της σύμβασης του 1951 για το καθεστώς των προσφύγων (Ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α’201), όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το καθεστώς των προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α’ 125), κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και το ετήσιο ατομικό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 23.000 ευρώ ή το οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο και έχει αναπηρία άνω του 67%.
  • διαμένουν μόνιμα: στην περιφέρεια Αττικής (αστικά μέσα συγκοινωνίας στην περιοχή αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ), στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης (αστικά μέσα συγκοινωνίας του ΟΑΣΘ), και στις λοιπές περιφερειακές ενότητες της χώρας (αστικά μέσα συγκοινωνίας των αστικών ΚΤΕΛ του νομού τους).

Τα Δελτία Μετακίνησης θα χορηγούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών και από τα ΚΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν γνωμάτευση των υγειονομικών υπηρεσιών σε ισχύ.

Όσοι λαμβάνουν σύνταξη επ’ αόριστον με απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης χωρίς να απαιτείται η έκδοση πρόσθετης γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής, και το ίδιο ισχύει και για όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Περιφερειών.

Οι τυφλοί και τα άτομα Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης (ΒΝΚ), με δείκτη νοημοσύνης 30 και κάτω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.