Συνεχίζεται εντατικά στη Θράκη το Πρόγραμμα Κοινωνικής Προσφοράς των Ενόπλων ∆υνάμεων, που περιλαμβάνει και επισκέψεις στρατιωτικών ιατρικών κλιμακίων σε απομακρυσμένους οικισμούς.

Την προσεχή Πέμπτη, 12 Ιουλίου, στρατιωτικό ιατρικό κλιμάκιο του ∆ ́ Σώματος Στρατού και της 29ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, αποτελούμενο από Ιατρό Άνευ Ειδικότητας και Οδοντίατρο, θα επισκεφτεί το χωριό Κύμη του νομού Ροδόπης. Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί από τις 9:30 ως τις 11:00 το πρωί και θα γίνουν δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις στους κατοίκους.