Δωρεάν δερματολογικό έλεγχο στα μέλη του Β΄ Κ.Α.Π.Η. Κομοτηνής από ειδικά εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, για τη διερεύνηση ύπαρξης πρώιμων ή και προχωρημένων προκαρκινικών σημείων στο δέρμα, διενήργησε το Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης (ΚΕ.ΜΕ.Α.) του Δήμου Κομοτηνής, σε συνεργασία με την Εταιρεία  GMG Diagnostics Ε.Π.Ε. στα πλαίσια δράσεων Προληπτικής Ιατρικής που υλοποιεί.

ΔΕ 3«Στοχεύουμε κυρίως στις βλάβες του ήλιου, που σε αυτήν την ηλικία εντοπίζουμε ακτινικές κερατιάσεις, είναι η πιο συνηθισμένη δράση που αναπτύσσεται με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε ο δερματολόγος της GMG κ. Ευάγγελος Παραστατίδης, και συμπλήρωσε: «Επίσης κάποια άτομα μπορεί να εμφανίσουν κάποια καρκινώματα του δέρματος, και τέλος ένα μικρό ποσοστό μπορεί να εμφανίσει κάποιον όγκο στο δέρμα, ο οποίος αν αντιμετωπιστεί σε πρώιμη φάση είναι και αυτός αντιμετωπίσιμος έως και 100%». Κατά τον κ. Παραστατίδη, «γι΄ αυτόν τον λόγο είναι χρήσιμο να υπάρχει πρόληψη και οι δράσεις που γίνονται έχουν αυτό το νόημα». Ενόψει δε, του καλοκαιριού, ο δερματολόγος υπογράμμισε οτι «είναι καλό να αποφεύγουμε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες αιχμής 11:00 – 16:00, και να χρησιμοποιούμε αντηλιακή κρέμα κάθε δύο-τρεις ώρες».

Η ανταπόκριση των μελών του Κ.Α.Π.Η., κυρίως των γυναικών που είναι και πιο ευαίσθητες σε αυτές τις παθήσεις, ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, και η προϊσταμένη της Μονάδας, κ. Κωνσταντινιά Ευσταθίου, εξέφρασε ευχαριστίες προς τη διαγνωστική εταιρεία και τον κ. Παραστατίδη Ευάγγελο, ευελπιστώντας και σε μελλοντική συνεργασία.