– Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών με ανακοίνωσή του καλεί την Κυβέρνηση «να φανεί επιτέλους συνεπής με τις δεσμεύσεις της για μείζονα προστασία των νέων και των πλέον οικονομικά αδυνάμων ασφαλισμένων».

«Με το ψηφισθέν νομοσχέδιο της 27.9.2016, καταργήθηκε η ευνοϊκή διάταξη του Ν. 4.387/2016 που προέβλεπε μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης για τους νέους επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες κατά τα πρώτα πέντε έτη ασφάλισης.

H διάταξη αυτή περιλήφθηκε στον παραπάνω Νόμο μετά από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων με τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τους άλλους επιστημονικούς φορείς.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, που περιέχει και πλήθος άλλων δυσμενών ασφαλιστικών ρυθμίσεων (αύξηση του κόστους εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης, κατάργηση ευνοϊκών μεταβατικών διατάξεων για τους αγρότες κ.λπ.), προωθήθηκε στο ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που θέτει η κοινοβουλευτική διαδικασία του κατεπείγοντος, με αποτέλεσμα να τίθεται εκποδών οποιαδήποτε ουσιαστική  διαβούλευση.

Ο φαύλος κύκλος ψήφισης και «αποψήφισης» ρυθμίσεων, πλήττει μονόπλευρα τους πλέον οικονομικά αδύναμους, και αναδεικνύει τις κραυγαλέες κυβερνητικές αντιφάσεις και παλινωδίες.

Δυστυχώς το ίδιο ακριβώς είχε συμβεί πριν από έναν χρόνο όταν καταργήθηκαν οι θετικές ρυθμίσεις του Ν. 4.331/2015 για τη δυνατότητα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία.

Η επίκληση της ανάγκης εκταμίευσης των ποσών των δανειακών συμβάσεων, δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά αντιθέτως, αδιαμφισβήτητη ομολογία της απώλειας κανονιστικής ισχύος της Κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Περαιτέρω, καταδεικνύει την ανυπαρξία εθνικής στόχευσης για την προστασία και την εξασφάλιση ειδικού πλαισίου επαγγελματικής δραστηριοποίησης των νέων επιστημόνων και ελεύθερων επαγγελματιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών καταδικάζει ομόφωνα την επελθούσα επί τα χείρω μεταβολή στο ασφαλιστικό καθεστώς των νέων δικηγόρων, και καλεί την Κυβέρνηση να φανεί επιτέλους συνεπής με τις δεσμεύσεις της για μείζονα προστασία των νέων και των πλέον οικονομικά αδυνάμων ασφαλισμένων».