Ενημερώσεις και στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας, από ομάδα εθελοντών φοιτητών του Τμήματος Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών του ΤΕΙ Α.Μ.-Θ., πραγματοποιούνται ενόψει της 2ης ΔραμΟΙΝΟγνωσίας 2015.

ΔΡΑΜΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ

Στόχος της δράσης, η οποία υλοποιείται μετά από πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Αργύρη Πατακάκη και τη σύμφωνη γνώμη  του Προέδρου του ΤΕΙ Σπυρίδωνα Μάμαλη, είναι αφενός η ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για τη δομή και τις δραστηριότητες του εν λόγω τμήματος του ΤΕΙ, και αφετέρου η προσπάθεια για τη θεμελίωση της οινικής ταυτότητας του τόπου.

ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ

Οι μαθητές υποδέχθηκαν με ιδιαίτερη χαρά  την ομάδα των φοιτητών, οι οποίοι με τη σειρά τους ενθουσιάστηκαν με τις γνώσεις, το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών στη συζήτηση που ακολούθησε μετά την παρουσίαση.