Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β 1834/22-05-2018 η Απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με την οποία εγκρίνεται η ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Νομικής με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών».

Αναλυτικότερα:
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών».