Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ως συντονιστής του ερευνητικού έργου ODYSSEA, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Horizon 2020, διοργανώνει το 1ο Μεσογειακό Θερινό Σχολείο με τίτλο «Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία για την Επιστήμη, τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία», στο παραδοσιακό χωριό του Ακοντίσματος στη Νέα Καρβάλη Καβάλας από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Η πρόσκληση προσέλκυσε το ενδιαφέρον δεκάδων νέων ερευνητών και επαγγελματιών από όλη τη Μεσόγειο και άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα οι είκοσι οκτώ εγγεγραμμένοι φοιτητές να προέρχονται από δέκα διαφορετικές χώρες.

ΣΥΛΑΙΟΣ
Ο Καθηγητής του ΔΠΘ, Γεώργιος Συλαίος.

«Το πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου», αναφέρει ο Γεώργιος Συλαίος, Συντονιστής του έργου ODYSSEA και Καθηγητής του ΔΠΘ, «σκοπεύει να εκπαιδεύσει ωκεανογράφους και μηχανικούς, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή επαγγελματίες που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, και ενδιαφέρονται να μάθουν να διαχειρίζονται τα διαθέσιμα δεδομένα για το θαλάσσιο περιβάλλον ώστε να παρέχουν σε εύληπτη μορφή χρήσιμες πληροφορίες για όλους αυτούς που δραστηριοποιούνται στην θάλασσα».

Βασικός στόχος του Θερινού Σχολείου είναι οι συμμετέχοντες να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται με τα νέα θαλάσσια όργανα παρακολούθησης, τους αισθητήρες και τα μαθηματικά μοντέλα πρόγνωσης.

Οι φοιτητές του 1ου Μεσογειακού Θερινού Σχολείου του προγράμματος ODYSSEA, θα εισαχθούν στις σύγχρονες εξελίξεις της επιχειρησιακής ωκεανογραφίας, θα εξερευνήσουν την πρώτη έκδοση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ODYSSEA για την εύκολη εύρεση, επεξεργασία και απεικόνιση θαλάσσιων δεδομένων, ενώ παράλληλα θα εκπαιδευτούν στο σύστημα CMEMS του προγράμματος Copernicus καθώς και στα νέα μαθηματικά ομοιώματα πρόγνωσης θαλάσσιων συνθηκών του έργου ODYSSEA, και θα ενημερωθούν για τον σύγχρονο εξοπλισμό θαλάσσιας περιβαλλοντικής παρακολούθησης που αναπτύσσεται στo πλαίσιο του έργου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υποστηρίζεται από ομάδα δεκατεσσάρων πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων από έξι χώρες (Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Βρετανία, Αίγυπτο και Ολλανδία).
Το Έργο ODYSSEA

Το έργο ODYSSEA χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας HORIZON 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται από 28 εταίρους από 14 χώρες της Ε.Ε. και από τρίτες χώρες της Μεσογείου. Η κοινοπραξία περιλαμβάνει ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, φορείς χάραξης πολιτικής, μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Το έργο συντονίζεται από το ΔΠΘ και έχει διάρκεια 54 μήνες (έως τις 30 Νοεμβρίου 2021) με προϋπολογισμό 8,4 εκ. ευρώ.