Σύσκεψη εργασίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει τα πρόσφατα καταστροφικά φυσικά φαινόμενα στην αγροτική οικονομία, στις υποδομές και στα δίκτυα, προτείνει ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Βαγγέλης Αποστόλου με επιστολή προς τους συναδέλφους του υπουργούς Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού Γιώργο Σταθάκη, και Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκο Βούτση.

Στην επιστολή ο κ. Αποστόλου, την οποία συνοδεύει με προτεινόμενο σχέδιο δράσης, επισημαίνει:

«Οι πρόσφατες θεομηνίες σε περιοχές όπως η Θράκη, η Άρτα και οι Σέρρες, πέραν των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει στην παραγωγική γη και στους αγρότες, έχουν επιφέρει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δίκτυα, εξοπλισμό, κ.λπ.

Ο Αν. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλης Αποστόλου.
Ο Αν. Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Βαγγέλης Αποστόλου.

Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ έχουν ξεκινήσει τις καταγραφές των καταστροφών του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου προκειμένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις πιθανών αποζημιώσεων, αλλά και για να υποβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για συμπληρωματική συνδρομή, τόσο για τις απώλειες των αγροτών που αδυνατούν να μπουν στις περιουσίες τους και να καλλιεργήσουν, όσο και για τον κίνδυνο απώλειας δικαιωμάτων ενίσχυσης.

Όμως, τα υπόλοιπα προβλήματα και οι επιπτώσεις από τις καταστροφές υποδομών, δικτύων, κ.λπ., δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν μόνο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανασυγκρότησης, αλλά απαιτείται ευρύτερος πολιτικός και υπηρεσιακός συντονισμός.

Εκτιμώ ότι μια σύσκεψη εργασίας σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων των συναρμόδιων Υπουργείων, καθίσταται επιβεβλημένη το ταχύτερο δυνατόν.

Άλλωστε, ο συντονισμός αυτός θα θέσει τις βάσεις για ολοκληρωμένη αντιμετώπιση αντιστοίχων  καταστάσεων στο μέλλον».