Η Τροπολογία, που θα είναι και Νόμος του Κράτους, αποτελεί “σταθμό” στον θεσμό των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και του κλάδου των υπαλλήλων τους, καθώς δίνει για πρώτη φορά το δικαίωμα σε χίλιους (1.000) υπαλλήλους του κλάδου ΔΥΠ (Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών), να κρίνονται προϊστάμενοι στην υπηρεσία τους, αναγνωρίζοντας το έργο τους στη δημόσια διοίκηση και στην εξυπηρέτηση του πολίτη!

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016, δηλαδή δεκατέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των ΚΕΠ, δεν είχαν τη δυνατότητα να κριθούν προϊστάμενοι στην ίδια τους την υπηρεσία. Όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις τους κρατούσαν σε «ομηρία» χωρίς να τους δίνουν κανένα δικαίωμα αλλά μόνο υποχρεώσεις.

Με τον Ν. 4.369/2016, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τους δόθηκε επιτέλους αυτή η δυνατότητα – δηλαδή να μπορούν στο μέλλον να κριθούν ως προϊστάμενοι ΚΕΠ.

Όλη αυτή τη δεκαπενταετία οι υπάλληλοι των ΚΕΠ έχουν αποκτήσει τη μεγαλύτερη εξειδίκευση που μπορεί να αποκτήσει Δημόσιος Υπάλληλος, αφού το φάσμα των καθηκόντων τους καλύπτει αιτήσεις όλων σχεδόν των Υπουργείων (είναι ενδεικτικό το γεγονός οτι το πλήθος των αιτήσεων το 2016 ανήλθε σε 8 εκατομμύρια!). 

Δεν είναι τυχαίο επομένως, το ότι η αποδοχή των ΚΕΠ από τον κόσμο ξεπερνά το 90%, ποσοστό που αδυνατούν να παρουσιάσουν ακόμη και ιδιωτικές εταιρείες, επιτυχία που προδήλως και αδιαμφισβήτητα οφείλεται στους υπαλλήλους των ΚΕΠ του κλάδου ΔΥΠ, η πλειονότητα των οποίων είναι υψηλών προσόντων.

Παρ’ όλ’ αυτά, σε όλη αυτή την πορεία τους ήταν υποχρεωμένοι να διοικούνται από Δημοτικούς Υπαλλήλους. Η επιλογή τους βασίζονταν αποκλειστικά και μόνο σε αποφάσεις Δημάρχων. Πολλοί από αυτούς άλλαζαν σχεδόν κάθε δύο χρόνια χωρίς να μπορούν να αποκτήσουν έστω και τη στοιχειώδη εμπειρία. Ακόμη και αυτοί που παρέμεναν περισσότερα χρόνια, δεν μπορούσαν να μπουν ποτέ στο πνεύμα λειτουργίας των ΚΕΠ ( εξυπηρέτηση κοινού, δύο βάρδιες, ανοιχτά το Σάββατο), γι’ αυτό και δεν συμμετείχαν στην παραγωγική λειτουργία τους (τούτο αποδεικνύεται και από την κίνηση των κωδικών πρόσβασής τους στο σύστημα ΕΡΜΗΣ), ή ασκούσαν παράλληλα καθήκοντα ώστε να απέχουν από τα ΚΕΠ.

Παράλληλα όμως αποκτούσαν την απαραίτητη προϋπηρεσία η οποία τους μοριοδοτεί με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατον υπάλληλος ΚΕΠ να τους ξεπεράσει. Δεν υπήρχε λοιπόν η ίδια αφετηρία, και δημιουργούνταν αθέμιτος ανταγωνισμός. Ουσιαστικά αυτό προμήνυε τη συνέχιση αυτής της ανορθόδοξης κατάστασης.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί, πως πολλοί Δήμαρχοι είχαν φτιάξει έτσι τους οργανισμούς των Δήμων τους, ώστε να δίνουν το δικαίωμα σε όλους τους Δημοτικούς Υπαλλήλους να κριθούν προϊστάμενοι, σε οποιοδήποτε τμήμα του Δήμου (και στα ΚΕΠ), σε αντίθεση με τους Υπαλλήλους των ΚΕΠ που μπορούν να κριθούν μόνο για τα ΚΕΠ, διαιωνίζοντας έτσι το προαναφερθέν πρόβλημα.

Την τροπολογία κατέθεσε για τους “Ανεξάρτητοι Έλληνες” ο Βουλευτής Κωνσταντίνος Κατσίκης, ζητώντας να προτάσσονται για τις θέσεις προϊσταμένων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, οι υπάλληλοι του κλάδου της ίδιας υπηρεσίας – η τροπολογία δεν πέρασε προχθές στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, λόγο χρόνου, και πέρασε σήμερα με το νομοσχέδιο του Υπουργείου οικονομικών.