Σημαντικές αλλαγές στην πρόσβαση των αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και στη λειτουργία του μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας, επέρχονται κατά τη νέα σχολική χρονιά βάσει τροπολογίας του νέου πολυνομοσχεδίου για την Παιδεία.

Σύμφωνα με αυτή, κατ’ αρψήν εισάγονται δύο νέες σημαντικές δυνατότητες για την πρόσβαση  των  αποφοίτων των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση:

 1. Διευρύνεται η δυνατότητα της πρόσβασης στα ΤΕΙ μέσω των ειδικών πανελλαδικών εξετάσεων για τους απόφοιτους ΕΠΑΛ, αφού θα διαγωνίζονται για ειδικό ποσοστό
  θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων στα ΤΕΙ
  (μέχρι σήμερα διεκδικούσαν σταθερό ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων). Το ποσοστό αυτό προβλέπεται να είναι, κατά προσέγγιση, ανάλογο του ποσοστού των υποψηφίων που αποφοίτησαν από τα ΕΠΑΛ σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων για τα ΤΕΙ αποφοίτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.
 2. Αποκαθίσταται η δυνατότητα των αποφοίτων των ΕΠΑΛ να εισάγονται :
 • Σε σχολές και τμήματα των Πανεπιστημίων (ΑΕΙ).

Συγκεκριμένα, θα μπορούν με τις ίδιες εξετάσεις (4 Μαθήματα) να εισάγονται με τη βαθμολογία τους σε σχολές των Πανεπιστημίων αντίστοιχες των τομέων που σπούδασαν στα ΕΠΑΛ και για ειδικό ποσοστό θέσεων επιπλέον 1%.

 • Στη σχολή της Πυροσβεστικής.

ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΠΟΛΗΣΌσον αφορά την «Τάξη Μαθητείας» (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) η φοίτηση θα είναι προαιρετική και θα εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. Η «Τάξη Μαθητείας», θα εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) του Ο.Α.Ε.Δ. θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος και θα περιλαμβάνει Μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, Μάθημα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης στη σχολική μονάδα αντίστοιχα. Ειδικότερα:

 • Το ΕΠΑΛ θα έχει την ευθύνη της παρακολούθησης-εποπτείας των μαθητευομένων στις δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Θα υπογράφονται συμβάσεις με όρους που πρέπει να γίνονται σεβαστοί και θα ελέγχονται από εποπτεύοντα καθηγητή/-τρια του ΕΠΑΛ. Οι συμβάσεις θα μπορεί να ακυρωθούν, αν δεν τηρούνται οι όροι από τον εργοδότη.
 • Κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των μαθητευόμενων, οι οποίοι θα είναι ενήλικες, απόφοιτοι ΕΠΑΛ ή προηγούμενων τύπων σχολείων της ΤΕΕ. Οι μαθητές θα υπάγονται ασφαλιστικά στο ΙΚΑ για το διάστημα της μαθητείας, στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους θα είναι συντάξιµος. Η αμοιβή για το διάστημα της μαθητείας θα είναι ίση με το 75% επί του κατωτάτου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.