ΑΛΙΕΙΑΔιευκολύνσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν τα χρήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας που προορίζονται για τον εκσυγχρονισμό των αλιευτικών σκαφών, ζητά ο Βουλευτής Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, καθότι ο δανεισμός από τις τράπεζες και η επιστροφή μέρους της επιδότησης, καθιστά το πρόγραμμα μη ελκυστικό για τους αλιείς.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 2007-2013, «Επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών και επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων» αφορά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε αλιευτικά σκάφη. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης ασφάλειας επί του σκάφους, βελτίωση συνθηκών εργασίας, βελτίωση υγιεινής της ποιότητας των προϊόντων, της ενεργειακής αποδοτικότητας, της επιλεκτικότητας, αντικατάσταση κινητήρα, αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων και άλλες επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.

Δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αλιείς με ενεργό αλιευτικό σκάφος, που δεν έχει χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρηματοδότηση των ίδιων εργασιών, με εξαίρεση την αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός των πράξεων είναι 3000 ευρώ, με εξαίρεση τις αιτήσεις που αφορούν την αντικατάσταση των αλιευτικών εργαλείων, για τις οποίες δεν τίθεται ελάχιστος προϋπολογισμός. Για σκάφη της παράκτιας αλιείας το ποσοστό ενίσχυσης τω επιλέξιμων δαπανών για όλες τις δράσεις ανέρχεται στο 60%, πλην της αντικατάστασης κινητήρα που είναι 40%. Η Ιδιωτική Συμμετοχή μπορεί να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και τραπεζικό δανεισμό.

Όπως υπογραμμίζει ο Ηρακλειώτης Βουλευτής: «το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί μια ευκαιρία ανανέωσης του εξοπλισμού των αλιέων, λόγω των ζημιών από θαλάσσια θηλαστικά, φώκιες και χελώνες. Η επιβολή, όμως, δανεισμού όλου του ποσού από τις τράπεζες, της πληρωμής αυτού και της επιστροφής των χρημάτων στη συνέχεια ως επιδότηση του 60%, καθιστά αδύνατη τη σχετική ευκαιρία. Επιπροσθέτως, θα ήταν σημαντικό στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού, να επιτρέπεται και η αύξηση της αλιευτικής δυνατότητας των σκαφών, κάτι που σήμερα δεν επιτρέπεται”.