Στην Κομοτηνή, στις 11 Σεπτεμβρίου 2015, θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Διεθνές Φόρουμ Καπνού, μετά από πρόταση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη προς τη Διεθνή Ένωση Καπνοκαλλιεργητών (International Tobacco Grower’s Association-ITGA) που εδρεύει στην Πορτογαλία.

ΚΑΠΝΟΣΣε δήλωσή του ο κ. Παυλίδης αναφέρει:

«H Περιφέρειά μας είναι μια περιοχή με έντονη καπνοπαραγωγική δραστηριότητα. Η καλλιέργεια του καπνού συμβάλλει σημαντικά στο εισόδημα των πολιτών και κατ’ επέκταση στην οικονομία της Περιφέρειάς μας. Οι εξελίξεις στον καπνοπαραγωγικό κλάδο που επηρεάζονται από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) στην Ε.Ε., η εφαρμογή των μέτρων κατά των συστατικών του Καπνού που συζητούνται και οι επιπτώσεις που θα προκληθούν από την εφαρμογή τους στις οικονομίες των χωρών παραγωγής του, οι κορυφαίες ποιότητες καπνού (μπασμάς) της Περιφέρειάς μας, η οικονομική εξάρτηση από αυτόν 10.000 περίπου νοικοκυριών λόγω μονοκαλλιέργειας, και το γεγονός ότι ο καπνός για τις περιοχές ιδίως Ροδόπης και Ξάνθης αποτελεί στοιχείο παράδοσης και πολιτισμού, μας οδήγησαν στην πρωτοβουλία μας αυτή. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα προβλήματα και να αγωνιστούμε ώστε να μην αδικηθούν οι καπνοπαραγωγοί και να μην πληγεί το προϊόν».