Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης εκπροσωπώντας την Ελλάδα συμμετέχει ως συντονίστρια δομή μαζί με ανάλογες εκπαιδευτικές δομές έξι χωρών (Αυστρίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λετονίας, Ρουμανίας και Τουρκίας), στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «Bringing Europe Home At School (BEHAS)».

Στο πλαίσιο του Προγράμματος στις 18-22 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή η «3η Μαθησιακή Διδασκαλική Επιμορφωτική Συνάντηση Εταίρων» .

Στη Συνάντηση θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις σχεδίων μαθημάτων (projects), βιωματικές δράσεις από τις συμμετέχουσες δομές χώρες, και επισκέψεις των αποστολών των εταίρων σε τοπικές σχολικές μονάδες καθώς και σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Advertisement