• Ζητούν στοχευμένα αναπτυξιακά κίνητρα για την ΑΜ-Θ.

Σύσκεψη των Προέδρων των Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, με αντικείμενο τη διαμόρφωση κοινών θέσεων για:

– την επικείμενη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου.

– τη φορολογική πολιτική.

– τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσα από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

– τη βιωσιμότητα των ενδιάμεσων φορέων διαχείρισης προγραμμάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, «στη σύσκεψη, μετά τη σκιαγράφηση των θέσεων των επιμελητηρίων, αποφασίστηκε να σταλεί κοινό υπόμνημα στο οποίο να διατυπώνονται οι θέσεις του επιχειρηματικού κόσμου για τον νέο αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος αφενός θα πρέπει να διαφοροποιεί αισθητά τα κίνητρα για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και αφετέρου να θεσπίζει διαρκή στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής μέσα από μια σειρά μέτρων τα οποία είναι αποδεκτά και από την Ε.Ε.

Επίσης αποφασίστηκε να σταλεί κοινό υπόμνημα σχετικά με τη φορολόγηση των επιχειρήσεων, με διαφορετική οπτική γωνία και θέση από αυτή που εξέφρασε πρόσφατα η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων δια του Πρόεδρου της.

Επίσης συμφωνήθηκε να καταβληθούν προσπάθειες προς την κατεύθυνση της εκταμίευσης πόρων για τις εγκεκριμένες αιτήσεις των επιχειρήσεων της Α.Μ.-Θ. από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης να εξευρεθεί τρόπος αποκατάστασης της χρηματοδότησης προς τους ενδιάμεσους φορείς διαχείρισης των προγραμμάτων (όπως ο ΔΕΣΜΟΣ) για την άμεση κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

Τέλος τα Επιμελητήρια στηρίζουν την ισχυροποίηση και ενεργοποίηση της διακομματικής επιτροπής η οποία είχε συσταθεί για τη Θράκη, η οποία πλέον μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει ανάλογο ρόλο προς όφελος της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ.».

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Νίκος Αγγελίδης, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αργύρης Αργυρόπουλος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης Στέλιος Μωραΐτης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας Στέφανος Γεωργιάδης, και ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Καβάλας Μάρκος Δέμπας.