Ο Βουλευτής επικαλείται την πρόταση της τοπικής ΕΛΜΕ.

Αναφορά προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου, με θέμα «Πρόταση αναμοριοδότησης σχολικών μονάδων και εναρμόνιση απόδοσης μορίων πρωτοβάθμιθας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Ροδόπης».

Ο κ. Ιλχάν συγκεκριμένα αναφέρει:

“Αξιότιμε κ Υπουργέ.

Σας επισυνάπτω την ομόφωνη πρόταση  της ΕΛΜΕ Ροδόπης σχετικά με το ζήτημα που ανέκυψε από την υπ΄ αρίθμ. Φ. 10/1814/209457/7-12-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, βάσει της οποίας προχωρά στην αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων του ΠΥΣΔΕ της Ροδόπης  και την εναρμόνιση μορίων δυσμενών συνθηκών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Ροδόπη, αποτελεί έναν νομό με πολύ ιδιαίτερες συνθήκες καθώς αποτελεί την πιο ευαίσθητη και παραμεθόρια περιοχή της Θράκης. Πρόταση της ΕΛΜΕ είναι η διατήρηση της μοριοδότησης της περιοχής μας για την προσέλκυση των εκπαιδευτικών στον νομό. Σημειωτέον ότι πάνω από το 80% του μαθητικού δυναμικού εκτός της πόλης της Κομοτηνής αποτελείται από παιδιά της μειονότητας αλλά και το γεγονός πως η Ροδόπη στερείται αεροπορικής σύνδεσης.

Πώς θα συνεχίσει η Ροδόπη να είναι ελκυστική από τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς αν δεν παρασχεθεί δυνατότητα επιπλέον μοριοδότησης; Υπό τις παρούσες συνθήκες όλοι οι εκπαιδευτικοί -δικαίως- θα στραφούν σε άλλες περιοχές με καλύτερη οδική ή αεροπορική προσβασιμότητα και ευνοϊκότερες συνθήκες εργασίας.

Τέλος, με το παρόν έγγραφο που σας επισυνάπτουμε, επισημαίνεται ιδιαιτέρως η πρόταση αύξησης μοριοδότησης στο Γυμνάσιο της Οργάνης, για τους κάτωθι λόγους:

  • η χιλιομετρική απόσταση συνδυαστικά με το έντονα προβληματικό οδικό δίκτυο και το ορεινό ανάγλυφο της περιοχής,
  • τα έξοδα μετάβασης των εκπαιδευτικών στο σχολείο,
  • η απομάκρυνση των μαθητών και η διαρροή τους σε άλλες περιοχές,
  • το γεγονός ότι το εν λόγω μαθητικό δυναμικό γνωρίζει από ελάχιστα ως καθόλου την ελληνική γλώσσα,

συνιστούν τους σημαντικότερους  λόγους που θεωρούν αναγκαία την αύξηση μοριοδότησης στο Γυμνάσιο της Οργάνης.

Κύριε Υπουργέ, το ζήτημα αυτό πέρα από άμεσης εκπαιδευτικής σπουδαιότητας, αγγίζει λεπτά ζητήματα κοινωνικής πολιτικής που οφείλουμε να στέκουμε συμμέτοχοι και ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι.

Κατόπιν όλων αυτών, εισηγούμαστε όπως λάβετε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα για τη σύνταξη νέου χάρτη μοριοδότησης των σχολικών μονάδων στη Ροδόπη.

Παρακαλούμε για την τοποθέτησή σας.

Μετά τιμής

Ιλχάν   Αχμέτ

Βουλευτής Νομού  Ροδόπης-

Δημοκρατική Συμπαράταξη ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ”.