Πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Κομοτηνή η 3η συνάντηση των Νοσοκομείων της Κομοτηνής και του Κίρτζαλη για την πορεία υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Intereg Ελλάδα-Βουλγαρία Medicinet 2.

Στη συνάντηση εκτέθηκε από τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Γεώργιο Φιλιππίδη η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, που περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο την προμήθεια εξοπλισμού για την ριζική ανακαίνιση των χειρουργικών αιθουσών του Νοσοκομείου Κομοτηνής.

Ο Διευθυντής του Νοσοκομείου κ. Ευάγγελος Πολιτειάδης, καθώς και ο ProjectManager του έργου κ. Παναγιώτης Μιχαηλίδης, παρουσίασαν αναλυτικά τα στάδια επεξεργασίας του έργου και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα.  Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι επόμενες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πληθυσμών της ορεινής Ροδόπης για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών με τον τίτλο «Πώς να σώσεις μία Ζωή». Κατά την υλοποίηση των δράσεων αυτών θα εκπαιδευτούν οι πολίτες που διαμένουν στησυνοριακή γραμμή τόσο σε απομακρυσμένα χωριά της Ελλάδος, όσο και της Βουλγαρίας, σχετικά με τις πρώτες βοήθειες που θα πρέπει να παράσχουν σε συνδημότες τους σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, μέχρι την ασφαλή μεταφορά τους στα Νομαρχιακά Νοσοκομεία. Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από Έλληνες και Βούλγαρους Ιατρούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.

Επιπρόσθετα οι Βούλγαροι εταίροι παρουσίασαν την πορεία εφαρμογής του δικού τους Προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για το Νοσοκομείο του Κίρτζαλη.

Και τα δύο Νοσοκομείο βρίσκονται σε πολύ καλή πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων διασυνοριακών έργων και εντός τον προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων.

Το ύψος χρηματοδότησης των ανωτέρω έργων φτάνει το 1.500.000 ευρώ περίπου, από τα οποία τα 800.000 ευρώ είναι για το Νοσοκομείο της Κομοτηνής και τα 700.000 ευρώ περίπου για το Νοσοκομείο του Κίρτζαλη της Βουλγαρίας.

Οι δύο πλευρές ανανέωσαν το ραντεβού τους για το Κίρτζαλη της Βουλγαρίας τον Μάρτιο του 2019.