Προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης, την Παρασκευή 1/6 και κατά τις ώρες 08: 00 – 13 :00, θα γίνει στον οικισμό της παραλίας Μέσης Κομοτηνής.

Η διακοπή θα γίνει λόγω εργασιών αναβάθμισης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.