δια

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ Κομοτηνής, γνωστοποιεί ότι αύριο Τρίτη 16/9/2014, στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του έργου “αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης περιοχών Σταθμού, Ρέμβης και Εκτενεπόλ”, θα προβεί σε διακοπή λειτουργίας του παλαιού δικτύου στην περιοχή της Εκτενεπόλ, κατά τις ώρες 08:00 – 14:00.

Στη συνέχεια, η υδροδότηση θα γίνεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια από το καινούριο δίκτυο.