ΜΗΔΙΚΗ– Μέτρα ανακούφισης παραγωγών μηδικής.

Υιοθετούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης οι προτάσεις της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και της αρμόδιας Κτηνιατρικής Διεύθυνσης για τη διακίνηση χορτονομής (μηδικής), που στόχο έχουν την ανακούφιση των παραγωγών μηδικής του Έβρου.

Η απόφαση του Υπουργού κ. Γεωργίου Καρασμάνη, ως απόρροια των συντονισμένων ενεργειών του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου Δημήτρη Πέτροβιτς, αποτελεί θετική εξέλιξη για την αντιμετώπιση των παράπλευρων προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την ευλογιά των προβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Οι ποσότητες της αποθηκευμένης μηδικής (προς εμπορία) που επί του παρόντος δεν διακινούνται λόγω των περιοριστικών μέτρων στην Π.Ε. Έβρου, ανέρχονται σε περίπου 250.000 δέματα (δηλαδή 7.750.000 κιλά, συνολικής αξίας 1.315.500 ευρώ).

Οι επιλογές των παραγωγών μηδικής είναι:

  1. αποθήκευση των δεμάτων μέχρι την οριστική κατάργηση των περιοριστικών μέτρων και λήψη αποζημίωσης.
  2. εξαγωγές με επιχορήγηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση της συναλλαγματικής διαφοράς και τη μεταφορά των δεμάτων σε τρίτες χώρες (π.χ. Τουρκία, Ιορδανία κ.λπ.).
  3. διακίνηση κάποιων ποσοτήτων μηδικής εντός της χώρας μόνο σε αμιγείς εκτροφές βοοειδών.

Τονίζεται ακόμη, ότι:

  • Απαγορεύεται ρητά η άνευ όρων ελεύθερη διακίνηση.
  • Απαγορεύεται ρητά η διακίνηση χορτονομών προς τα αιγοπρόβατα άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας και της χώρας.
  • Σε κάθε αποστολή δεμάτων θα προηγείται έγκριση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του Έβρου και έκδοση συνοδευτικών εγγράφων σχετικά με την προέλευση, τον αριθμό των δεμάτων, τον παραλήπτη και τη διαδρομή.
  • Θα απολυμαίνονται τα οχήματα μεταφοράς πριν την αναχώρησή τους.
  • Θα βεβαιώνεται η παράδοση των χορτονομών στον παραλήπτη.
  • Ο έλεγχος για τα παραπάνω θα ασκείται από τις αστυνομικές αρχές.