Οι πόλεις – παλιές και νέες, μεγάλες ή μικρότερες, σημαντικές ή λιγότερο σπουδαίες – είναι το θέμα των φετινών Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018.

Στόχος του εορτασμού δεν είναι απλώς να προβάλει μια τυπική αναδρομή της ιστορίας των πόλεων από την πόλη-κράτος έως τη σύγχρονη μεγαλούπολη, και τα δίκτυα πόλεων υπό το πρίσμα της πολεοδομικής ή θεσμικής τους οργάνωσης, αλλά αντίθετα η κάλυψη της ανάγκης η πόλη να «εκτεθεί» ως ένα ζωντανό και σε συνεχή εξέλιξη πολιτισμικό φαινόμενο σε όλες του τις διαστάσεις (δημογραφική, κοινωνική, οικονομική, πολιτική), και τη δυναμική του (οριζόντια και κάθετη κινητικότητα, συμμετοχή και περιθωριοποίηση, ενσωμάτωση και απόρριψη κ.ά).

Διαδραστική ξενάγηση στη Μαξιμιανούπολη-Μοσυνούπολη Κομοτηνής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης συμμετέχει και στον φετινό εορτασμό, διοργανώνοντας την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, διαδραστική ξενάγηση στη Μαξιμιανούπολη-Μοσυνούπολη Κομοτηνής, η οποία θα εστιάσει σε ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία της σπουδαίας αυτής βυζαντινής πόλης της Θράκης.

  • Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Σημείο συνάντησης: Μαξιμιανούπολη-Μοσυνούπολη

Τηλ. για πληροφορίες: 2531022411