Σε «Κοινωνική σύμπραξη» με αντικείμενο τη σύνταξη και υλοποίηση εξειδικευμένου κοινωνικού προγράμματος που θα αφορά την υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, θα προχωρήσει ο Δήμος Κομοτηνής σε συνεργασία με τους Δήμους  Αρριανών, Ιάσμου και Μαρώνειας-Σαπών, έπειτα από σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης-Πρόνοιας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ενόψει της  προετοιμασίας για τη διαμόρφωση του προγράμματος, ο Δήμος Κομοτηνής καλεί:

– Αυτοδιοικητικούς φορείς Α΄ και Β΄ βαθμού και επιχειρήσεις αυτών.

– Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

– Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου πιστοποιημένα στο πλαίσιο του Ν.2646/98 και της ΚΥΑ Γ.Π:Π(2) γ/οικ. 34029/22-3-2012.

– Καταναλωτικές οργανώσεις που εντάσσονται στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (Ν.2251/94) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

– Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και άτυπα κοινωνικά δίκτυα με πρωτοβουλίες και δράσεις διανομής ειδών σε απόρους.

Οι παραπάνω, πρέπει να δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και να διαθέτουν:

– Προηγούμενη εμπειρία με τις «ομάδες στόχου», όπως απόρους με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές και πολυμελείς οικογένειες), καθώς και αστέγους.

– Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τη συγκέντρωση και διανομή ειδών υλικής στέρησης (τρόφιμα, είδη ένδυσης).

– Προηγούμενη εμπειρία σχετική με δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και ένταξης.

– Επάρκεια πόρων, όπως εγκαταστάσεις αποθήκευσης / διανομής και κατάλληλο προσωπικό.

Το ενδιαφέρον των παραπάνω να συμμετάσχουν στη διαβούλευση του προγράμματος ως κοινωνικοί φορείς, θα πρέπει να εκδηλωθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2015, με τη συμπλήρωση του σχετικού  ερωτηματολογίου που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κομοτηνής (www.komotini.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης www.rodopiteba.gr καθώς και στις ιστοσελίδες του ΥΠΕΚΑΠ (http://www.yeka.gr) και του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (http://www.eiead.gr).

Επικοινωνία με τον Δήμο Κομοτηνής: Δημήτρης Γκαρτσώνης – 2531352418 / d.gartsonis@komotini.gr