ΑΓΡΟΜέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, οι ενδιαφερόμενοι αγρότες, έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό που προκηρύσσει η Συντονιστική Επιτροπή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (Ε.Α.Δ.), σε τρεις κατηγορίες συγχρηματοδοτούμενων έργων του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013»:

Α. Καινοτομία και ανάπτυξη της υπαίθρου.

Β. Νεανική επιχειρηματικότητα.

Γ. Βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Πληροφορίες, αναλυτική πρόσκληση, καθώς και αίτηση συμμετοχής, παρέχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Ε.Α.Δ., www.ead.gr ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ροδόπης (πρώην Νομαρχία, 4ο όροφο, Γραφείο 423, τηλ. 2531350442).