Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Δήμου Κομοτηνής για την υποβολή της Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020, η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Ροδόπης, σε συνεργασία με τον Δήμο Κομοτηνής, θα πραγματοποιήσουν σχετικό εργαστήριο την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 11 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΟΕΒΕΣ (Σ. Κομνηνού 13 στην Κομοτηνή).

ΟΕΒΕΣ Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα αναλυθούν η Πρόταση ΣΒΑΑ του Δήμου και τα προτεινόμενα έργα από την ομάδα προετοιμασίας του έργου, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση σε σχέση με τα επιμέρους θέματα της Στρατηγικής, αλλά και των προτεινόμενων έργων.