Συμμετέχοντας στη συγκέντρωση των κτηνοτρόφων ΑΜ-Θ στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, ο Δημήτρης Χαρίτου, μέλος της περιφερειακής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης δήλωσε σχετικά:

Η συμπαράσταση στον αγώνα των κτηνοτρόφων για την επιβίωση είναι δεδομένη, καθώς και στα δίκαια αιτήματά τους, για να κρατηθεί όρθια η κτηνοτροφία με την ιδιαίτερη σημασία που έχει για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της χώρας μας.

Τα συσσωρευμένα για πολλά χρόνια προβλήματα της κτηνοτροφίας, επιζητούν άμεσες λύσεις.

Θετικά βήματα έγιναν ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπως:

  • οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στο ζωικό κεφάλαιο.
  • οι ρυθμίσεις για τις βοσκήσιμες γαίες.
  • οι νομοθετικές ρυθμίσεις που συζητούνται αυτήν την περίοδο, όπως για την πληρωμή των παραγωγών κτηνοτρόφων σε 60 ημέρες από την παράδοση των προϊόντων τους.
  • η θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής αναγραφής στο γάλα της χώρας αρμέγματος για την καταπολέμηση των των ελληνοποιήσεων.

Όλα αυτά σημαντικά μεν, ανακουφίζουν τον κτηνοτροφικό κόσμο, αλλά δεν αρκούν, και χρειάζονται περισσότερα για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματα όπως αυτά του υψηλού κόστους παραγωγής, της δυνατότητας πρόσβασης σε χρηματοδότηση, της αδειοδότησης των σταβλικών εγκαταστάσεων, της ηλικιακής ανανέωσης των κτηνοτρόφων, κ.ά. Ζητήματα για τα οποία χρειάζεται να επιταχυνθούν οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του ΥπΑΑΤ”.