ΔΗΜΗ πορεία και η εξέλιξη έργων στην Κομοτηνή και τους οικισμούς του Δήμου, θα απασχολήσει μεταξύ άλλων την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής, τη Πέμπτη 31 Ιουλίου στις 8 μετά το απόγευμα στο αμφιθέατρο του πολυλειτουργικού κέντρου.  Ειδικότερα κατά την συνεδρίαση θα συζητηθούν οι παρατάσεις στα έργα του ποδηλατόδρομου και στην συντήρηση της στέγης του Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Κομοτηνή. Επιπλέον αναμένεται να   ληφθούν αποφάσεις σχετικά με έργα βελτιώσεων σε παιδικούς σταθμούς και σχολικά κτίρια, συντηρήσεις παιδικών χαρών και αγροτικής οδοποιίας και για την ανάπλαση της πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει μεταξύ άλλων το θέμα της έγκρισης ή μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής προς την Αναπτυξιακή Ροδόπης για τη δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Φανάρι, αναβάθμιση παιδικών χαρών Ν.Οικισμών Δ.Κομοτηνής και τη ανόρυξη και αξιοποίηση τεσσάρων υδρευτικών γεωτρήσεων ΔΕ Αιγείρου.

Αναλυτικά όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης:

 1. Εγκριση ή μη χορήγησης αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 2. Έγκριση ή μη της έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 (υπ΄αριθ. 110/2014 ΑΟΕ).
 3. Έγκριση ή μη της έκθεσης εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2014 (υπ΄αριθ. 142/2014 ΑΟΕ).
 4. Εγκριση ή μη τροποποίησης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2014 λόγω υποχρεωτικής προσαρμογής σε αυτό της τριμηνιαίας έκθεσης Β΄τριμήνου 2014 με ενσωμάτωση των αποκλίσεων στο σκέλος των εσόδων – εξόδων (υπ. αριθμ. 141/2014 ΑΟΕ).
 5. Εγκριση ή μη της αριθμ. 69/2014 απόφασης του Διοικ. Συμβουλίου του Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δ.Κομοτηνής περί έκδοσης εγγυητικής επιστολής προς την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση της δράσης: Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής.
 6. Εγκριση ή μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής προς την Αναπτυξιακή Ροδόπης για: α) Δημιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στο Φανάρι Δ.Κομοτηνής, β)Αναβάθμιση παιδικών χαρών Ν.Οικισμών Δ.Κομοτηνής και γ)Ανόρυξη και αξιοποίηση τεσσάρων υδρευστικών γεωτρήσεων ΔΕ Αιγείρου Δ.Κομοτηνής.
 7. Εγκριση ή μη του αριθμ. 2/2014 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.
 8. Ανάδειξη ενός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του μετά από κλήρωση και έγκριση πρακτικού κλήρωσης της Προϊσταμένης Αρχής για την ανάδειξη μελών -υπαλλήλων για τη συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής του Εργου: Κατασκευή Υποστηρικτικών και Συνοδευτικών έργων.
 9. Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Ανάπλαση Πλατείας Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου.
 10. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΡΓΑ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ.
 11. Έγκριση ή μη 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: Βελτίωση υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης (1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός – 4ος Παδικός Σταθμός – 2ο Λύκειο).
 12. Έγκριση ή μη 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της εργασίας: Συντηρήσεις παιδικών χαρών 2014.
 13. Εγκριση ή μη παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: Συντηρήσεις στέγης Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής.
 14. Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της εργασίας: Συντηρήσεις αγροτικής οδοποιϊας ΔΕ Κομοτηνής 2014.