Χρ. Ούτση «Υπάρχουν κενά και αντισυνταγματικά θέματα. Προκύπτουν πολλά ερωτηματικά από την προκήρυξη…»

Δημοσιεύθηκε (παρά το γεγονός ότι τα σενάρια ήθελαν το συγκεκριμένο θέμα να πηγαίνει στις… καλένδες) η προκήρυξη για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αναφορικά με το πρόγραμμα «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», της Πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», με κωδικό ΟΠΣ 5003740, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Πρόγραμμα το οποίο φαίνεται να έχει πολλά «κενά» και για το οποίο ήδη εκφράζονται ενστάσεις από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, με την Τομεάρχη των ΑΝ.ΕΛ κ. Χρύσα Ούτση να κάνει λόγο και για… «αντισυνταγματικότητα», εξηγώντας ότι «δίνει την δυνατότητα να εργαστούν μόνο άνθρωποι της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης, ενώ υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να γνωρίζουν την γλώσσα την Τουρκική (με πτυχίο) ή τις άγραφες (Πομακική και Ρωμανί), αλλά δεν ανήκουν στην Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης…»

«ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ…»

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για τα «δίγλωσσα» νηπιαγωγεία σε Ροδόπη και Ξάνθη«Είδαμε την προκήρυξη, σύμφωνα με αυτά που αποφάσισε το ΔΣ. Από εκεί και πέρα βλέποντας την προκήρυξη, έχουμε αρκετές ενστάσεις, που αφορούν για παράδειγμα την διάρκεια του προγράμματος. Θεωρούμε ότι δεν είναι απαραίτητη η διάρκεια μέχρι τέλος Ιουνίου, διότι τα Νηπιαγωγεία τελειώνουν πολύ πιο νωρίς. Προφανώς πρόκειται για κάποιο project έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε. Έπειτα βλέπουμε ότι μέσα έχει κάποια αντισυνταγματικά θέματα, διότι δίνει την δυνατότητα να εργαστούν μόνο άνθρωποι της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης. Αυτό δεν το καταλαβαίνω, καθώς θα μπορούσε κάποιος να έχει πτυχίο όσον αφορά την τουρκική (όχι την Πομακική και την Ρομανί διότι για αυτές δεν υπάρχει γραφή και δεν τίθεται θέμα πτυχίου και θα μπορούσε να γίνει με μια απλή υπεύθυνη δήλωση ότι την γνωρίζουν, όπως έχει γίνει και σε άλλα προγράμματα). Ο διαχωρισμός μας προβληματίζει διότι θα μπορούσε και κάποιος που δεν ανήκει στην Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης να ξέρει όχι μόνο Τουρκικά, αλλά και Πομακικά και Ρομανί, βάσει κάποιας εμπειρίας» αναφέρει συγκεκριμένα η ίδια, τονίζοντας ότι «μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμπειρία από την Πομακική και την Ρομανί (και με μια υπεύθυνη δήλωση, εφόσον  δεν υπάρχουν πτυχία, να μπορέσουν και αυτοί να εργαστούν) και όσον αφορά την Τουρκική, υπάρχουν πτυχιούχοι νηπιαγωγοί οι οποίοι έχουν πτυχίο γλωσσομάθειας. Το βλέπουμε κάπως αντισυνταγματικό και από εκεί και πέρα η γραμματεία των Ανεξάρτητων Ελλήνων θα το μελετήσει και θα κάνει τις ενστάσεις της, όπως στο παρελθόν έχουμε κάνει για άλλες προκηρύξεις».

«ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ…»

«Η Μουσουλμανική Μειονότητα (όπως εμείς το γνωρίζουμε επίσημα) χωρίζεται στους αυτοπροσδιοριζόμενους τουρκογενείς, στους Πομάκους και στους Ρομά. Στην Προκήρυξη λοιπόν αναφέρεται η «Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης». Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι στις περιοχές που μιλούν την Πομακική και την Ρομανί, πώς θα διασφαλίζεται αυτό, τι έχουν ζητήσει, πώς θα ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι κλπ. Κατά τα άλλα την θεωρούμε αντισυνταγματική, διότι δεν δίνει την δυνατότητα σε ανθρώπους εκτός της μουσουλμανικής μειονότητας να εργαστούν. Μας ενδιαφέρει μόνο αυτό, ή μας ενδιαφέρει οι άνθρωποι που θα εργαστούν στο πρόγραμμα να ξέρουν την γλώσσα; Οπότε δεν υπάρχει λόγος απόκλισης. Θα μπορούσε να μπει «ανοιχτό» και όταν κάποιος δεν την ήξερε και δεν πληρούσε τα κριτήρια να βγαίνει από το πρόγραμμα» συνεχίζει η ίδια, σημειώνοντας ότι «οι ΑΝ.ΕΛ το βλέπουμε ως αντισυνταγματικό. Από εκεί και πέρα θα το μελετήσει η γραμματεία μας και θα κάνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις. Θεωρούμε επίσης ότι ο χρόνος είναι πάρα πολύς. Δεν χρειάζονταν να εργαστούν τόσο πολύ. Ο βασικός εκπαιδευτικός είναι ο νηπιαγωγός που ήδη υπάρχει. Η βοήθεια ενδεχομένως θα χρειάζονταν για τους τρεις πρώτους μήνες. Το ότι τους έχουν έως τέλος Ιουνίου του 2018, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για project. Εμείς θα ζητήσουμε από το ΔΣ του Ινστιτούτου να μας εξηγήσει τι ακριβώς θέλει να κάνει, διότι από την προκήρυξη προκύπτουν ερωτηματικά».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Τo Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), Ν.Π.Ι.Δ., που εποπτεύεται από τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», δικαιούχος της πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», προσκαλεί ενδιαφερόμενους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, προς υποβολή αίτησης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου με έως και έξι (6) συνεργάτες, στο πλαίσιο της πράξης «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», για την υλοποίηση του υποέργου 1 «Πιλοτικές Παρεμβατικές Δράσεις Υποστήριξης Μουσουλμανοπαίδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης», σύμφωνα με τις ανάγκες της ανωτέρω Πράξης.

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Τμήματος Προσχολικής εκπαίδευσης ελληνικών πανεπιστημίων ή ισότιμων και αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

– Βεβαίωση Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου στα δημοτολόγια του οποίου είναι γραμμένος από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι μέλος της μουσουλμανικής μειονότητας.

Οι έξι συνεργάτες θα συνεργασθούν με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος μέσα από δραστηριότητες που στηρίζουν τη γνωστική, κοινωνική και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, αξιοποιώντας και τη μητρική τους γλώσσα.

Οι έξι συνεργάτες θα έχουν την υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασής τους να συνεργάζονται με την/τον υπηρετούντα νηπιαγωγό, να παρακολουθούν τις καθορισμένες δια ζώσης και εξ αποστάσεως επιμορφώσεις και να συνεργάζονται με τους επιστημονικούς συνεργάτες της Πράξης για την υλοποίηση δράσεων, ενημέρωσης και εμπλοκής των οικογενειών των νηπίων και της τοπικής κοινότητας στην πιλοτική παρέμβαση.

Οι έξι συνεργάτες θα παραδίδουν στην Επιστημονική Ομάδα Έργου μηνιαίες ατομικές εκθέσεις του παραχθέντος έργου τους. Οι εκθέσεις αυτές θα βασίζονται στην εφαρμογή του Οδηγού εργαλείων καταγραφής, που θα τους έχει παραδοθεί από την ΕΟΕ και θα συνεισφέρουν στην ανατροφοδότηση του επιμορφωτικού υλικού και στην γενικότερη αποτίμηση της πιλοτικής παρέμβασης.

Σε κάθε συνεργάτη θα ανατεθεί έργο σε ένα νηπιαγωγείο των νομών Ξάνθης ή Ροδόπης και συγκεκριμένα για το Νομό Ξάνθης στους Δήμους Μύκης ή Τοπείρου και για το Νομό Ροδόπης στους Δήμους Αρριανών ή Ιάσμου. Στους ανωτέρω Δήμους δύνανται να συμπεριλαμβάνονται και δυσπρόσιτα νηπιαγωγεία.

Το έργο των συνεργατών θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στο ΚΗΜΔΗΣ έως την 30/06/2018.

Πηγή: thraki.com.gr