Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, επίκειται η δημοπράτηση σημαντικών οδικών έργων σε Έβρο και Ξάνθη με πιστώσεις από τη ΣΑΕΠ 531, συνολικού προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου ευρώ, ήτοι:

-Αποκατάσταση οδικού άξονα Λάδη – Κυπρίνος.

– Αποκατάσταση οδικού άξονα Ορεστιάδα – Βάλτος – Φυλάκιο.

– Αποκατάσταση επικίνδυνων φθορών και αντιμετώπιση καταστροφών του επαρχιακού δικτύου  Ευγενικό – Λάδη.

– Βελτίωση Εθνικής Οδού 55 – Ξάνθη – Εχίνος.