Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου δημοπρατείται από την Περιφέρεια ΑΜ-Θ το υποέργο «Αποπεράτωση εργασιών Φράγματος Ιασίου Ροδόπης», του έργου «Κατασκευή Φράγματος Ιασίου Ροδόπης – συνέχιση του έργου», προϋπολογισμού 2.130.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει ενίσχυση των πρανών, εξωτερική οδοποιΐα, και αμμοβολή του αγωγού εκτροπής, και οι εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός δεκαοχτώ μηνών.

Η ολοκλήρωση του Φράγματος του Ιασίου θα συμβάλλει στην ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης της Ροδόπης και του εισοδήματος των κατοίκων της περιοχής, ενώ ἠδη προγραμματίζονται και τα έργα αναδασμού υδροληψίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.