Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα σε όλες και όλους.

Με υγεία πάνω απ’ όλα, αισιοδοξία και προκοπή για τον τόπο μας και την πατρίδα μας.

Δημήτρης Καρασταύρου, Πρόεδρος ΔΕΥΑ Κομοτηνής.