ΚΟΙΝΚαι φέτος ο Δήμος Κομοτηνής, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, θα λειτουργήσει κοινωνικό φροντιστήριο για μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Δηλώσεις συμμετοχής, στο Πολυλειτουργικό Κέντρο (1ος όροφο, Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών, κυρία Άννα Μακρίδου, Δευτέρα – Παρασκευή, ώρες 08:00 – 14:30).

Αναγκαία δικαιολογητικά:

– Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας.

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

– Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα.

– Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία).

Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 25310-83344.

Για τις ανάγκες υλοποίησης της δράσης, ζητούνται εθελοντές εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων:

-Φιλόλογοι

-Μαθηματικοί

-Φυσικοί

-Χημικοί