Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Ροδόπης: Τηλ-2531350408,443,438 / Fax:2531350483 / e-mail: dao@pamth.gov.gr

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας  ΑΜ-Θ ενημερώνει τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων η σταφυλική παραγωγή προορίζεται για οινοποίηση, ότι σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ) 436/2009  όπως ισχύει κάθε φορά, υποχρεούνται αμέσως μετά το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής.

Ειδικότερα, για το έτος 2017, οι Δηλώσεις Συγκομιδής θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους αμπελουργούς οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

Η προθεσμία υποβολής των Δηλώσεων αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 30η Νοεμβρίου του 2017, οπότε η ψηφιακή υπηρεσία θα κλείσει.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής έχουν όλοι οι αμπελουργοί που κατέχουν πάνω από ένα (1) στρέμμα οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα – αποζημιώσεις ΕΛΓΑ, κ.λπ.), υποβάλλεται μηδενική Δήλωση Συγκομιδής με συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων.

Η μη έγκαιρη υποβολή της Δήλωσης συνεπάγεται αποκλεισμό από τα διάφορα ευεργετήματα των μέτρων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις  Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.