Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, ανακοινώθηκε ότι η έναρξη των δηλώσεων εφαρμογής του έτους 2015 για τις παρακάτω δράσεις, είναι:

  1. Βιολογική Γεωργία (5ετία): 4/4/2016
  2. Βιολογική Κτηνοτροφία (5ετία): 16/5/2016
  3. Αμειψισπορά με ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές (1η πρόσκληση): 4/4/2016
  4. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (1η πρόσκληση): 4/4/2016
  5. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή καπνού (3η πρόσκληση): 4/4/2016

Οι δηλώσεις εφαρμογής θα πρέπει να οριστικοποιηθούν μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης.

Επισημαίνεται ότι οι γεωργικοί σύμβουλοι έχουν ενημερωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ΔΑΟΚΑ Έβρου για την υποβολή των δηλώσεων εφαρμογής, σε κάθε περίπτωση.

Οι δηλώσεις εφαρμογής υποβάλλονται στη ΔΑΟΚ Έβρου και σε έντυπη μορφή εντός 70 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης εφαρμογής με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, η ημερομηνία έκδοσης των οποίων δεν θα πρέπει να είναι πέραν της ημερομηνίας της υποβολής (οριστικοποίησης) της ηλεκτρονικής δήλωσης εφαρμογής.