Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Κομοτηνής, ενημερώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών παροχών ακαθάρτων στους οικισμούς Ροδίτη και Κοσμίου.

ΔΕΥΑΚ 2Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των ακινήτων  να τροποποιήσουν τα εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης.

Η σύνδεση ακινήτων είναι υποχρεωτική βάσει του αρ.16 του Ν. 1069/80 και της υπ. αριθμ. 3046/304/89 αρ.26 υπουργικής απόφασης, σύμφωνα με τα οποία ορίζεται προθεσμία 30 ημερών από την περάτωση κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, μετά την πάροδο της οποίας άρχεται η υποχρέωση καταβολής του τέλους αποχέτευσης.

Για την αποπληρωμή του τέλους δίνεται η δυνατότητα, είτε εφάπαξ αποπληρωμής με έκπτωση 15%, είτε διακανονισμού με προκαταβολή 25% και 6 τετραμηνιαίες δόσεις μέσω  των λογαριασμών ύδρευσης.

ΔΕΥΑΚ 3Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής θα προβεί μετά από τον Σεπτέμβριο του 2016 στη χρέωση του τέλους αποχέτευσης μέσω των λογαριασμών.

Προς αποφυγή λαθών στη χρέωση, καλούνται οι ιδιοκτήτες να καταθέσουν στο τμήμα καταναλωτών  της ΔΕΥΑ, στοιχεία ακινήτων τους (τοπογραφικό διάγραμμα και Ε 9).

Για κάθε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΥΑ Κομοτηνής (Υπεύθυνοι: κ. Κ. Ρωσσίδης και Στ. Μπακιρτζής), και στα τηλέφωνα: 253125555, 2531032982.