Σχετικά  με την τροπολογία που εισήχθη και ψηφίστηκε στη Βουλή για τη μη ισχύ του ασυμβίβαστου για τους Περιφερειάρχες έως 31-8-2015, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης δήλωσε ότι το σύνολο – σχεδόν – των Περιφερειαρχών όπως και ο ίδιος, ουδέν γνώριζαν περί αυτής, πριν από το δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής».

Πάντως, ο ίδιος ανέστειλε την επαγγελματική του δραστηριότητα μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του από 1-9-2014, και δεν πρόκειται να κάνει χρήση της άρσης του ασυμβίβαστου.

Σχετικά ο Περιφερειάρχης ΑΜ-Θ δήλωσε: “Κανένας δεν δικαιούται να μας εκθέτει ηθικά χωρίς λόγο και με πλήρη άγνοιά μας. Ο θεσμικός μας ρόλος δεν μπορεί να βάλλεται χωρίς αιτία, με ερωτηματικά που δημιουργούνται”.