ΝΕΚΡΑ ΑΡΝΙΑΑπό το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, και μετά από σχετικό έγγραφο της Δ/ντριας του Αναπληρωτή Υπουργού του ΥΠ.Α.Α.Τ., ανακοινώνεται ότι:

1. Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου δεν θα επηρεαστεί από τις απώλειες που είχαν οι κτηνοτρόφοι από τον καταρροϊκό πυρετό και την ευλογιά, καθώς ως βάση λαμβάνεται υπόψη το ζωικό κεφάλαιο που ήταν καταγεγραμμένο έως τον Μάιο του 2014. Ως εκ τούτου, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος για μείωση της εξισωτικής αποζημίωσης λόγω των απωλειών από τις ζωονόσους.

2. Η μη τήρηση της προβλεπόμενης υποχρεωτικής πεντάμηνης μετακίνησης των εκτροφών των κτηνοτρόφων που είχαν προβλήματα μετακινήσεων των εκτροφών τους λόγω καταρροϊκού πυρετού και καραντίνας, δεν αποτελεί αιτία απόρριψης της αίτησης για εξισωτική αποζημίωση για το 2014, η οποία θα τους καταβληθεί κανονικά.

3. Ειδικά για την Εξισωτική Αποζημίωση, προκειμένου να είναι εφικτή η πληρωμή της έως τις 31.12.2014, θα πρέπει η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30.11.2014. Οποιαδήποτε αίτηση για παράταση της απογραφής, είναι προφανές ότι θα οδηγήσει και σε καθυστέρηση της πληρωμής.

 Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας &  Κτηνιατρικής Ροδόπης, παρακαλεί για παροχή βοήθειας από τις δημοτικές αρχές και την αντιπεριφέρεια στις κτηνιατρικές υπηρεσίες με προσωπικό που χειρίζεται ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ώστε να γίνει δυνατή η καταχώρηση των δεδομένων στην Κτηνιατρική Βάση δεδομένων.