Νέα παρέμβαση στη Βουλή από τον Βουλευτή.

Το γεγονός οτι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση σε Ερώτηση που κατέθεσε από τον Σεπτέμβριο, οδήγησε τον κ. Ιλχάν Αχμέτ σε επανακατάθεση της Ερώτησης προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης κ. Ευάγγελο Αποστόλου.

Συγκεκριμένα, το κείμενο της νέας παρέμβασης του Βουλευτή Ροδόπης, έχει ως εξής:

«Κύριε υπουργέ.

Ο κ. Αχμέτ Ιλχάν.
Ο κ. Αχμέτ Ιλχάν.

Αν και η συγκεκριμένη Ερώτηση κατατέθηκε αρχικά στις 2 Σεπτεμβρίου 2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 7888/2-9-2016, και παρά το γεγονός ότι μεσολάβησε εκ νέου διατύπωση αιτήματος απάντησης κατά την επίσκεψή μου στο γραφείο σας στο ΥΠΑΑΤ, αυτή ουδέποτε απαντήθηκε, έξω και πέρα από κάθε θεσμική πρακτική κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Συνεπώς, επανέρχομαι σήμερα, ως οφείλω να πράξω ηθικά έναντι των χιλιάδων καπνοπαραγωγών της Θράκης, και επανακαταθέτω την ερώτησή μου.

Ο αποκλεισμός του καπνού από τα προϊόντα που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις, επιφέρει σημαντικές συνέπειες στην κοινωνική ισορροπία και ευημερία εκτεταμένων περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικά στον νομό Ροδόπης, περισσότερες από 7.000 οικογένειες, και συνολικά 30.000 πολίτες, ζούνε αποκλειστικά από τη μονοκαλλιέργεια της ποικιλίας του μπασμά, η εξαφάνιση της οποίας θα είχε βαρύτατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για την περιοχή.

Μετά από ερώτηση που κατέθεσε πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής από «Το Ποτάμι», Μιλτιάδης Κύρκος, για το θέμα των ενισχύσεων στον καπνό σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, στην απάντησή του που σας κοινοποιούμε και επίσημα, ο επίτροπος Γεωργίας κ. Hogan, αναφέρει ότι: «Το σύστημα των ποσοστώσεων παραγωγής για τον καπνό καταργήθηκε το 2004 και οι περισσότερες άμεσες ενισχύσεις της Ε.Ε. χορηγούνται χωρίς καμία σύνδεση με συγκεκριμένο είδος ή όγκο παραγωγής. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της Ε.Ε., οι εκτάσεις που προορίζονται για οποιοδήποτε είδος παραγωγής, μπορεί να είναι επιλέξιμες για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που καθορίζεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθμ. 1307/2013, υπό τον όρο ότι ο γεωργός ενεργοποιεί τα δικαιώματα ενίσχυσης και συμμορφώνεται με τον ορισμό των «επιλέξιμων εκταρίων» (άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο α) του εν λόγω κανονισμού). Τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν πρόσθετη ενίσχυση στους γεωργούς των οποίων οι εκμεταλλεύσεις βρίσκονται σε περιοχές με φυσικά μειονεκτήματα που ορίζονται στο κεφάλαιο 1V- άρθρα 48 και 49 του εν λόγω κανονισμού. Τέλος, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 για την αγροτική ανάπτυξη, επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν ενισχύσεις σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα».

Η πρόταση που έγινε στην προηγούμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, έδινε τη δυνατότητα στις χώρες-μέλη να προσδιορίσουν τις ενισχύσεις που θέλουν αγρονομικά και οικονομικά. Και μάλιστα στην πρόταση είχε μπει και μία ιδέα για ένα 5% του συνολικού προϋπολογισμού που θα μπορούσε να δώσει η χώρα-μέλος σε εκείνες τις περιοχές που έκρινε ότι έχουν χάσει όταν έγινε ή ανισοκατανομή. Η Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ευρύτερες περιοχές με κριτήρια που είναι αντικειμενικά. Η Ελλάδα θα πρέπει λοιπόν ενόψει της νέας χρονιάς να στείλει τα στοιχεία από την εφαρμογή του πρώτου χρόνου της μεταρρύθμισης. Θα υπάρχει κάποιο υπόλοιπο αναδιανομής. Είναι η μεγάλη ευκαιρία δύο -τρεις ελληνικές περιφέρειες μεταξύ των οποίων ξεκάθαρα είναι η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και τα νησιά, με βάση οικονομικά κριτήρια να πάρουν αυτό το πλεόνασμα στην αναδιανομή, ειδικά για τη Θράκη για την ενίσχυση του καπνού.

Μετά τα παραπάνω, Με δεδομένο ότι οι περιοχές της καπνοκαλλιέργειας στη Θράκη ανήκουν στην κατηγορία εκείνων που αντιμετωπίζουν αποδεδειγμένα φυσικά μειονεκτήματα:

 Α) Σκοπεύετε και πότε, να εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα που σας παρέχουν οι κοινοτικοί κανονισμοί προκειμένου να χορηγήσετε πρόσθετη ενίσχυση στους καπνοκαλλιεργητές που καλλιεργούν την ποικιλία μπασμά στην Θράκη;

Β) Σκοπεύετε και πότε, να εκμεταλλευθείτε τη δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στους κανονισμούς της Ε.Ε., σε περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα και ειδικότερα στην Θράκη που αποδεδειγμένα ανήκει σε αυτή την κατηγορία;».