Δεν έκανε τελικά δεκτή το δικαστήριο την αίτηση ανακοπής του πλειστηριασμού  των δύο εργοστασίων της Ενωμένης Κλωστοϋφαντουργίας που είχε οριστεί για χθες. Ωστόσο ο πλειστηριασμός κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος.

Το αίτημα ανακοπής είχε υποβληθεί την Παρασκευή από το ΙΚΑ με τη σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. Η εν λόγω αίτηση ανακοπής αποδίδεται αφενός στο ότι δεν έχει γίνει αποτίμηση των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, και αφετέρου στο ότι δεν έχουν ενημερωθεί οι πιστωτές από τη σύνδικο, για την επενδυτική πρόταση που έχει υπάρξει. Το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την αίτηση, χωρίς να μπαίνει στην ουσία, αλλά με την αιτιολογία ότι ήταν εκπρόθεσμη καθώς έπρεπε να έχει γίνει από τις 15/9. Έτσι ο πλειστηριασμός δεν ανακόπηκε, ωστόσο κηρύχθηκε άγονος καθώς δεν υπήρξε κανένας ενδιαφερόμενος, και ορίστηκε να επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα.

Υπό αυτές τις εξελίξεις, οι εργαζόμενοι θα επιδιώξουν να έχουν επαφές στην Αθήνα, σε μία ακόμη προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί η επαναλειτουργία της επιχείρησης. Εκ μέρους των εργαζομένων τονίζεται η σημασία του να μη συνεχιστεί η διαδικασία των πλειστηριασμών, καθώς στην περίπτωση αυτή το προσφερόμενο τίμημα θα είναι μηδαμινό και επιπλέον τα εργοστάσια δεν θα μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν.

πηγή: stokokkino.gr

επιμέλεια: inkomotini.gr